Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ZAKŁAD TECHNIKI ŚWIETLNEJ

Skip to main content

Technika świetlna i multimedialna

Specjalność na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

Technika świetlna i multimedialna jest specjalnością dydaktyczną, oferowaną studentom kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Specjalność przygotowana jest dla studiów stacjonarnych I i II stopnia. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Zakładu Techniki Świetlnej.

Już sama nazwa specjalności Technika świetlna i multimedialna dużo mówi o jej obszarze zainteresowania. Multimedia pełnią bardzo ważną rolę w życiu człowieka i są obecnie najszybciej rozwijającą się dziedziną. Istotna rolę, oprócz dźwięku i obrazu, w formie grafiki czy animacji, odgrywa w przekazach multimedialnych światło. Osią merytoryczną nauczania jest szeroko rozumiana technika świetlna, w której to specjalności Zakład Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej ma wieloletnią tradycję kształcenia (od 1952 roku dyplom ukończenia tej specjalności uzyskało ponad 1000 absolwentów Wydziału Elektrycznego). Wiedza zdobyta na specjalności umożliwia absolwentom powiązanie techniki świetlnej z animacją video, tworzeniem efektów specjalnych, obróbką dźwięku oraz bardzo popularnym w ostatnim czasie video mappingiem.

O ile sama technika świetlna jako wydzielona specjalność dydaktyczna, ale i naukowa jest dość wyraziście ukształtowana i zdefiniowana, o tyle technika multimedialna jako rozszerzenie tematyczne jest nowością. Kształcąc absolwentów w obszarze tej nowatorskiej specjalności mamy nadzieję na przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu łącznie kilku różnych form przekazu informacji (np. tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo), zarówno od strony sprzętowej, jak i programowej. Jest to związane z samą techniką multimedialną, lecz także z zakresem wytwarzania, użytkowania i przetwarzania światła, co wynika z szeroko pojmowanej techniki świetlnej.

Interdyscyplinarność techniki świetlnej i multimedialnej wymaga umiejętności spojrzenia na rozwiązywane problemy z wielu stron. Kształcimy więc naszych studentów tak, aby w dorosłym życiu potrafili poradzić sobie z każdym zadaniem, nie tylko oświetleniowym – powiedział prof. Wojciech Żagan.

Technika świetlna i multimedialna
  • Currently 0 out of 5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in to rate this page.