Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ZAKŁAD TECHNIKI ŚWIETLNEJ

Skip to main content

Program ELumCal

Obecnie analiza stanu oświetlenia obiektu, zwłaszcza iluminacji dokonywana jest na podstawie obrazów rastrowych wykonanych w technologii pseudokolor. Ocena wartości średniej poziomu natężenia oświetlenia oraz luminancji, zarówno na całym obiekcie, jak i wybranych jego obszarach jest więc bardzo niedokładna. Problemem jest również pomiar pola powierzchni oświetlanego obiektu, zwłaszcza o nieregularnym kształcie.

Celem systemu ELumCal jest zapewnienie wygodnego, prostego i szybkiego sposobu kształtowania i analizy trójwymiarowego modelu obiektu, zarówno wirtualnego, jak i rzeczywistego. Opracowany przez Zakład Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej system, stanowi podstawę dla bezpośredniego i dokładnego wyznaczania parametrów geometrycznych oraz fotometrycznych obiektu. W szczególności wartości średniej luminancji, wartości średniej natężenia oświetlenia oraz sprawności oświetlenia.

Opracowana technologia sprawdza się w obliczeniach bez względu na rozmiar obiektu, jego kształt geometryczny oraz liczbę detali architektonicznych.

System współpracuje z dowolnym programem komputerowym wspomagającym projektowanie oświetlenia.

Analiza parametrów fotometrycznych odbywa się na podstawie obrazów rastrowych rozkładu luminancji, natężenia oświetlenia oraz fotografii dziennych obiektu. Znając dokładne wartości tych parametrów, obliczana jest również sprawność oświetlenia.

Za pomocą systemu ELumCal analiza może dotyczyć zarówno obiektu, którego oświetlenie jest w fazie projektowej, jak również zostało już zrealizowane.

Zalety systemu ELumCal:

  • precyzyjny pomiar rozkładu natężenia oświetlenia,
  • precyzyjny pomiar rozkładu luminancji,
  • wyznaczanie wartości średnich poziomu natężenia oświetlenia oraz luminancji,
  • dokładny pomiar pola powierzchni obiektu niezależnie od jego geometrycznego kształtu,
  • wyznaczanie właściwości refleksyjnych materiałów, z których obiekt jest w rzeczywistości zbudowany,
  • obliczanie sprawności iluminacji zarówno obiektu wirtualnego, jak również rzeczywistego, który został już oświetlony.

Więcej informacji: dr hab. inż. Rafał Krupiński, prof. PW

e-mail: rafal.krupinski@pw.edu.pl

Krótki materiał reklamujący program ELumCal

Krótka prezentacja działania programu ELumCal