Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ZAKŁAD TECHNIKI ŚWIETLNEJ

Skip to main content

Skład osobowy

prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan

prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan

profesor zwyczajny 

e-mail: wojciech.zagan@pw.edu.pl

dydaktyka i badania: zagadnienia podstawowe techniki świetlnej, oprawy oświetleniowe, iluminacja obiektów, metody symulacyjne w oświetleniu, oświetlenie pojazdów

Badanie iluminacji obiektów i zależności pomiędzy oświetleniem, efektywnością energetyczną i oddziaływaniem na środowisko  

Rozwijanie algorytmów obliczeniowych efektów fotometrycznych opraw oświetleniowych

Badanie oświetlenia drogowego i pojazdów

dr hab. inż. Piotr Pracki, prof. PW

dr hab. inż. Piotr Pracki, prof. PW

kierownik Zakładu

profesor uczelni

e-mail: piotr.pracki@pw.edu.pl

dydaktyka i badania: technika oświetlania, nowoczesne metody oświetlania, efektywność energetyczna oświetlenia

Badanie ilościowych i jakościowych cech oświetlenia we wnętrzach

Badanie oddziaływania oświetlenia na użytkowników wnętrz

Efektywność energetyczna i oddziaływanie oświetlenia

dr hab. inż. Rafał Krupiński, prof. PW

dr hab. inż. Rafał Krupiński, prof. PW

profesor uczelni

e-mail: rafal.krupinski@pw.edu.pl, strona www

dydaktyka i badania:

Zaawansowane symulacje oświetlenia 

Dynamiczne kształtowanie rozkładu luminancji i natężenia oświetlenia 

Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość

dr hab. inż. Sławomir Zalewski

dr hab. inż. Sławomir Zalewski

adiunkt

e-mail: slawomir.zalewski@pw.edu.pl 

dydaktyka i badania: fotometria i kolorymetria, oprawy oświetleniowe, metody numeryczne w technice świetlnej, oświetlenie drogowe

Rozwijanie algorytmów obliczeniowych i metod projektowania opraw oświetleniowych 

Oświetlenie mezopowe w oświetleniu drogowym i zewnętrznym

Badanie oświetlenia drogowego i pojazdów

dr hab. inż. Marcin Wesołowski

dr hab. inż. Marcin Wesołowski

adiunkt

e-mail: marcin.wesolowski@pw.edu.pl 

dydaktyka i badania:

Konstrukcja nowych, specjalizowanych urządzeń elektrotermicznych, zwłaszcza indukcyjnych i rezystancyjnych

Symulacja pól elektromagnetycznych i temperaturowych

Minimalizacja energochłonności urządzeń grzejnych przez racjonalizację konstrukcji oraz zaawansowane techniki sterowania

dr inż. Dariusz Czyżewski

dr inż. Dariusz Czyżewski

adiunkt

e-mail: dariusz.czyzewski@pw.edu.pl 

dydaktyka i badania:

Badanie ilościowych i jakościowych cech oświetlenia drogowego

Badanie efektywności energetycznej oświetlenia drogowego

Badanie rozkładu luminancji na powierzchni źródeł światła

dr inż. Andrzej Wiśniewski

dr inż. Andrzej Wiśniewski

adiunkt

e-mail: andrzej.wisniewski@pw.edu.pl 

dydaktyka i badania:

Badanie układów zasilania i regulacji źródeł światła 

Badania symulacyjne systemów sterowania oświetleniem 

Obliczenia i predykcja zużycia energii elektrycznej systemów oświetleniowych ze sterowaniem

dr inż. Sebastian Słomiński

dr inż. Sebastian Słomiński

adiunkt 

e-mail: sebastian.slominski@pw.edu.pl 

dydaktyka i badania:

Badanie i implementacja nowoczesnych metod projektowania układów optycznych opraw oświetleniowych

Opracowanie i implementacja metod cyfrowych pomiarów rozkładów luminancji oraz olśnienia

Modelowanie luminancyjne obiektów oraz opraw oświetleniowych

dr inż. Kamil Kubiak

dr inż. Kamil Kubiak

adiunkt

e-mail: kamil.kubiak@pw.edu.pl, strona www

dydaktyka i badania:

Rozwijanie algorytmów obliczeniowych i metod projektowania opraw oświetleniowych 

Badanie wpływu zastosowania opraw oświetleniowych na efekt oświetleniowy

dr inż. Krzysztof Skarżyński

dr inż. Krzysztof Skarżyński

asystent

e-mail: krzysztof.skarzynski@pw.edu.pl

dydaktyka i badania:

Badanie ilościowych i jakościowych cech oświetlenia w iluminacji obiektów

Badanie zanieczyszczenia światłem w oświetleniu zewnętrznym

Fotometria i kolorymetria

mgr inż. Magdalena Sobaszek

mgr inż. Magdalena Sobaszek

doktorantka

e-mail: magdalena.sobaszek.dokt@pw.edu.pl

badania: nowatorskie techniki interaktywnego, dynamicznego video mappingu 

przewód doktorski: przygotowanie do otwarcia przewodu