Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ZAKŁAD TECHNIKI ŚWIETLNEJ

Skip to main content

Skład osobowy

prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan

prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan

profesor zwyczajny 

e-mail: wojciech.zagan@ien.pw.edu.pl

dydaktyka i badania: zagadnienia podstawowe techniki świetlnej, oprawy oświetleniowe, iluminacja obiektów, metody symulacyjne w oświetleniu, oświetlenie pojazdów

Badanie iluminacji obiektów i zależności pomiędzy oświetleniem, efektywnością energetyczną i oddziaływaniem na środowisko  

Rozwijanie algorytmów obliczeniowych efektów fotometrycznych opraw oświetleniowych

Badanie oświetlenia drogowego i pojazdów

dr hab. inż. Piotr Pracki, prof. PW

dr hab. inż. Piotr Pracki, prof. PW

kierownik Zakładu

profesor uczelni

e-mail: piotr.pracki@ien.pw.edu.pl

dydaktyka i badania: technika oświetlania, nowoczesne metody oświetlania, efektywność energetyczna oświetlenia

Badanie ilościowych i jakościowych cech oświetlenia we wnętrzach

Badanie oddziaływania oświetlenia na użytkowników wnętrz

Efektywność energetyczna i oddziaływanie oświetlenia

dr hab. inż. Sławomir Zalewski

dr hab. inż. Sławomir Zalewski

adiunkt

e-mail: slawomir.zalewski@ien.pw.edu.pl 

dydaktyka i badania: fotometria i kolorymetria, oprawy oświetleniowe, metody numeryczne w technice świetlnej, oświetlenie drogowe

Rozwijanie algorytmów obliczeniowych i metod projektowania opraw oświetleniowych 

Oświetlenie mezopowe w oświetleniu drogowym i zewnętrznym

Badanie oświetlenia drogowego i pojazdów

dr hab. inż. Marcin Wesołowski

dr hab. inż. Marcin Wesołowski

adiunkt

e-mail: marcin.wesolowski@ien.pw.edu.pl 

dydaktyka i badania:

Konstrukcja nowych, specjalizowanych urządzeń elektrotermicznych, zwłaszcza indukcyjnych i rezystancyjnych

Symulacja pól elektromagnetycznych i temperaturowych

Minimalizacja energochłonności urządzeń grzejnych przez racjonalizację konstrukcji oraz zaawansowane techniki sterowania

dr inż. Dariusz Czyżewski

dr inż. Dariusz Czyżewski

adiunkt

e-mail: dariusz.czyzewski@ien.pw.edu.pl 

dydaktyka i badania:

Badanie ilościowych i jakościowych cech oświetlenia drogowego

Badanie efektywności energetycznej oświetlenia drogowego

Badanie rozkładu luminancji na powierzchni źródeł światła

dr inż. Andrzej Wiśniewski

dr inż. Andrzej Wiśniewski

adiunkt

e-mail: andrzej.wisniewski@ien.pw.edu.pl 

dydaktyka i badania:

Badanie układów zasilania i regulacji źródeł światła 

Badania symulacyjne systemów sterowania oświetleniem 

Obliczenia i predykcja zużycia energii elektrycznej systemów oświetleniowych ze sterowaniem

dr inż. Rafał Krupiński

dr inż. Rafał Krupiński

adiunkt

e-mail: rafal.krupinski@ien.pw.edu.pl, strona www

dydaktyka i badania:

Zaawansowane symulacje oświetlenia 

Dynamiczne kształtowanie rozkładu luminancji i natężenia oświetlenia 

Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość

dr inż. Sebastian Słomiński

dr inż. Sebastian Słomiński

adiunkt 

e-mail: sebastian.slominski@ien.pw.edu.pl 

dydaktyka i badania:

Badanie i implementacja nowoczesnych metod projektowania układów optycznych opraw oświetleniowych

Opracowanie i implementacja metod cyfrowych pomiarów rozkładów luminancji oraz olśnienia

Modelowanie luminancyjne obiektów oraz opraw oświetleniowych

dr inż. Kamil Kubiak

dr inż. Kamil Kubiak

adiunkt

e-mail: kamil.kubiak@ien.pw.edu.pl, strona www

dydaktyka i badania:

Rozwijanie algorytmów obliczeniowych i metod projektowania opraw oświetleniowych 

Badanie wpływu zastosowania opraw oświetleniowych na efekt oświetleniowy

dr inż. Krzysztof Skarżyński

dr inż. Krzysztof Skarżyński

asystent

e-mail: krzysztof.skarżynski@ien.pw.edu.pl

dydaktyka i badania:

Badanie ilościowych i jakościowych cech oświetlenia w iluminacji obiektów

Badanie zanieczyszczenia światłem w oświetleniu zewnętrznym

Fotometria i kolorymetria

mgr inż. Adam Czaplicki

mgr inż. Adam Czaplicki

asystent i doktorant

e-mail: adam.czaplicki@ien.pw.edu.pl 

dydaktyka i badania:

Aktywne systemy dystrybucji energii cieplnej w układach elektro-energetycznych

przewód doktorski: przygotowanie do otwarcia przewodu

mgr inż. Włodzimierz Niebuda

mgr inż. Włodzimierz Niebuda

pracownik inżynieryjno-techniczny

e-mail: wlodzimierz.niebuda@ien.pw.edu.pl 

sprawy techniczne: administrowanie siecią komputerową, opieka nad sprzętem komputerowym i laboratoryjnym

mgr inż. Justyna Kowalska

mgr inż. Justyna Kowalska

doktorantka

e-mail: justyna.kowalska@ien.pw.edu.pl

badania: zagadnienia związane ze wskaźnikiem oddawania barw – metody obliczeniowe, przestrzenie barw, pomiary fotometryczne i kolorymetryczne, analiza preferencji barwnych oświetlenia 

przewód doktorski: Oddawanie barw przez źródła światła stosowane do ogólnych celów oświetleniowych (otwarty 21.06.2017 r.)

mgr inż. Magdalena Sobaszek

mgr inż. Magdalena Sobaszek

doktorantka

e-mail: sobaszekmagda@gmail.com

badania: nowatorskie techniki interaktywnego, dynamicznego video mappingu 

przewód doktorski: przygotowanie do otwarcia przewodu

mgr inż. Mariola Kowalska

mgr inż. Paulina Komorzycka

doktorantka, Szkoła Doktorska PW nr 3

e-mail: paulina.komorzycka.dokt@pw.edu.pl

badania: kreowanie psychologicznego oddziaływania oświetlenia we wnętrzach 

przewód doktorski: przygotowanie do otwarcia przewodu

mgr inż. Mariola Kowalska

mgr inż. Mariola Kowalska

doktorantka

e-mail: mariola.kowalska@ien.pw.edu.pl 

badania: innowacyjne oświetlenie wnętrz mieszkalnych 

przewód doktorski: przygotowanie do otwarcia przewodu

mgr inż. Michał Dziedzicki

mgr inż. Michał Dziedzicki

doktorant

e-mail: michal.dziedzicki@ien.pw.edu.pl 

badania: technika oświetlania - badanie wpływu rozkładu luminancji we wnętrzach na wydolność wzrokową

przewód doktorski: Badanie oświetlenia elektrycznego wnętrz ze stanowiskami pracy wyposażonymi w monitory ekranowe (otwarty 19.12.2018r.)