Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ZAKŁAD TECHNIKI ŚWIETLNEJ

Skip to main content

Projekty

Realizowane projekty:

Projekt dydaktyczny EDULIGHT

Dostosowanie oferty edukacyjnej z zakresu techniki świetlnej do strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej

Projekt dydaktyczny EDULIGHT realizowany jest w Zakładzie Techniki Świetlnej Instytutu Elektroenergetyki, na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, w roku akademickim 2023/2024, w ramach projektu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza".

Celem projektu jest opracowanie, gotowego do wdrożenia, nowoczesnego, interdyscyplinarnego programu kształcenia specjalizacyjnego oraz ścieżek kształcenia i przedmiotów dydaktycznych z zakresu techniki świetlnej, do oferty edukacyjnej Politechniki Warszawskiej i konsorcjum ENHANCE.

Efektami projektu będą także:

  • platforma edukacyjna z zakresu techniki świetlnej dla uczelni technicznych,
  • nawiązanie współpracy międzynarodowej w ramach PW,
  • nawiązanie współpracy międzynarodowej w ramach ENHANCE,
  • rozwój zawodowy osób biorących udział w projekcie,
  • zwiększenie nowoczesnej oferty dydaktycznej, kompetencji i konkurencyjności PW,
  • poprawa jakości kształcenia na PW,
  • umocnienie PW jako aktywnego partnera ENHANCE.

Kontakt: dr hab. inż. Piotr Pracki, prof. uczelni

Zakład Techniki Świetlnej Instytutu Elektroenergetyki PW, piotr.pracki@pw.edu.pl