Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ZAKŁAD TECHNIKI ŚWIETLNEJ

Skip to main content

Studia podyplomowe "Technika świetlna użytkowa"

Osoby posiadające dyplom z innej specjalności a zajmujące się zawodowo techniką świetlną zapraszamy serdecznie na studia podyplomowe.

Zakres tematyczny studiów obejmuje podstawowe działy techniki świetlnej. Zajęcia stanowią wykłady, ćwiczenia, projekty oraz laboratoria. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu Techniki świetlnej Politechniki Warszawskiej.

W ramach studiów podyplomowych prowadzone są następujące przedmioty:

Wykłady: Podstawy techniki świetlnej, Psychofizjologia widzenia i oświetlenia, Źródła światła, Technika oświetlania, Iluminacja obiektów, Oprawy oświetleniowe, Fotometria i kolorymetria

Ćwiczenia: Podstawy obliczeń oświetlenia, Zastosowanie techniki CAD w technice świetlnej

Projekty: Oświetlenie wnętrz, Oświetlenie drogowe

Laboratoria: Iluminacja obiektów, Fotometria i kolorymetria, Pomiary oświetlenia wnętrz, Pomiary oświetlenia ulicy

Więcej informacji na temat poszczególnych przedmiotów można uzyskać w zakładce Przedmioty.

 

Czas trwania: Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele. W soboty 8 godz. zajęć, w niedziele 6 godz. zajęć. Studia stanowi 14 zjazdów.

Zasady naboru: Według kolejności zgłoszeń. O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równoważny lub tytuł zawodowy inżyniera, licencjata lub równoważny.

Termin zgłoszeń: Od 11 września 2023r. do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do 20 października 2023r.

Opłaty: Przewidywany całkowity koszt studiów wynosi 7900 PLN. Opłata obejmuje uczestnictwo w zajęciach oraz materiały szkoleniowe.

 

Organizator: Wydział Elektryczny – Instytut Elektroenergetyki – Zakład Techniki Świetlnej

Adres: 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75

Tel: (022) 234-75-05

Kierownik studiów podyplomowych: dr inż. Andrzej Wiśniewski

e-mail: andrzej.wisniewski@pw.edu.pl

Przykładowy plan zajęć

Pobierz plik (pdf, 104,79 kB)