Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ZAKŁAD TECHNIKI ŚWIETLNEJ

Skip to main content

Technika świetlna i multimedialna

Specjalność na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

Nauczanie techniki świetlnej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej odbywa się bardzo podobnie od szeregu lat. Jest to tylko i wyłącznie kształcenie specjalizacyjne, które odbiera tylko część populacji studentów Wydziału. Jeśli idzie o zainteresowanie studentów tematyką oświetlenia, to można powiedzieć, że chętnych studiowania techniki świetlnej zawsze było wielu, a ostatnio można mówić o renesansie tej specjalizacji. Od kilku lat zgłasza się znacznie więcej studentów niż Zakład może przyjąć. Dzieje się tak w następstwie uruchomienia techniki świetlnej i multimedialnej jako samodzielnej specjalności na studiach na kierunku elektrotechnika.

Badania naukowe prowadzone w ostatnich latach w Zakładzie Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej koncentrują się głównie w następujących kierunkach: technika oświetlania, oprawy oświetleniowe, symulacje komputerowe w oświetleniu, fotometria. Jest to z jednej strony wynik zatrudnienia w Zakładzie osób zainteresowanych tymi zagadnieniami a z drugiej strony ocena potrzeb pracodawców w zakresie profilu wykształcenia absolwentów.

Od 2017 roku Zakładem Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej kieruje dr hab. inż. Piotr Pracki. Jest to okres, od początku którego tradycyjną technikę świetlną uprawianą i nauczaną w Zakładzie poszerzono w stronę wykorzystania techniki komputerowej i jej nieocenionych usług w zakresie obliczeń oświetlenia, projektowania opraw oświetleniowych i wszelkiego rodzaju symulacji komputerowych. Z osiągnięć na tym polu Zakład jest znany i to nie tylko w Polsce. Bazą tych osiągnięć jest symulacja komputerowa oświetlenia. W chwili obecnej kadrę naukowo-dydaktyczną Zakładu tworzy: jedna osoba z tytułem naukowym profesora, czterech doktorów habilitowanych (w tym jeden z nich jest kierownikiem Zakładu) i pięciu doktorów. Ponadto w chwili obecnej w Zakładzie są dwie doktorantki, co daje gwarancję ciągłości kadry naukowo-dydaktycznej na przyszłość.

Od roku 1952, w Zakładzie Techniki Świetlnej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, kształcą się przyszli inżynierowie oświetlenia. Wiedza, jaką zdobywają jest specyficzna, niepowtarzalna, łączy w sobie elementy wielu nauk - elektrotechniki, fizyki, architektury, psychologii. Jej trzonem jest zestaw przedmiotów oświetleniowych, prowadzących do wykształcenia zawodowego nazywanego w świecie lighting designer. W odpowiedzi na dynamiczny rozwój informatyki i dziedzin pokrewnych, Zakład Techniki Świetlnej w 2014 r. rozszerzył program nauczania o szeroko pojęte multimedia.

Wychodząc na przeciw obecnym trendom akcentującym transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu oraz współpracę naukowców i przedsiębiorstw, Zakład Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej jest otwarty na wszelkie rodzaje współpracy. Dysponujemy głęboką wiedzą ekspercką w zakresie szeroko pojętej techniki świetlnej, jak również zapleczem laboratoryjnym umożliwiającym wykonywanie badań i pomiarów w obszarze techniki świetlnej.