Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ZAKŁAD TECHNIKI ŚWIETLNEJ

Skip to main content

Doktoraty i habilitacje

Rozprawy doktorskie

Wykaz osób, które uzyskały stopień naukowy doktora od początku istnienia Zakładu Techniki Świetlnej na Politechnice Warszawskiej. 

Pobierz plik (pdf, 299,62 kB)

Rozprawy habilitacyjne

Wykaz osób, które uzyskały stopień naukowy doktora habilitowanego od początku istnienia Zakładu Techniki Świetlnej na Politechnice Warszawskiej. 

Pobierz plik (pdf, 265,72 kB)