Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ZAKŁAD TECHNIKI ŚWIETLNEJ

Skip to main content

Obszar badań

Badania naukowe prowadzone w ostatnich latach w Zakładzie Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej koncentrują się głównie w następujących kierunkach: technika oświetlania, oprawy oświetleniowe, symulacje komputerowe w oświetleniu, fotometria. Jest to z jednej strony wynik zatrudnienia w Zakładzie osób zainteresowanych tymi zagadnieniami a z drugiej strony ocena potrzeb pracodawców w zakresie profilu wykształcenia absolwentów.