Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ZAKŁAD TECHNIKI ŚWIETLNEJ

Skip to main content

O specjalności "Technika świetlna i multimedialna"

Technika świetlna i multimedialna jest specjalnością dydaktyczną, oferowaną studentom kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.

Specjalność przygotowana jest dla studiów stacjonarnych I i II stopnia. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Zakładu Techniki Świetlnej.

Już sama nazwa specjalności Technika świetlna i multimedialna dużo mówi o jej obszarze zainteresowania. Multimedia pełnią bardzo ważną rolę w życiu człowieka i są obecnie najszybciej rozwijającą się dziedziną. Istotna rolę, oprócz dźwięku i obrazu, w formie grafiki czy animacji, odgrywa w przekazach multimedialnych światło. Osią merytoryczną nauczania jest szeroko rozumiana technika świetlna, w której to specjalności Zakład Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej ma wieloletnią tradycję kształcenia (od 1952 roku dyplom ukończenia tej specjalności uzyskało ponad 1000 absolwentów Wydziału Elektrycznego). Wiedza zdobyta na specjalności umożliwia absolwentom powiązanie techniki świetlnej z animacją video, tworzeniem efektów specjalnych, obróbką dźwięku oraz bardzo popularnym w ostatnim czasie video mappingiem.

O ile sama technika świetlna jako wydzielona specjalność dydaktyczna, ale i naukowa jest dość wyraziście ukształtowana i zdefiniowana, o tyle technika multimedialna jako rozszerzenie tematyczne jest nowością. Kształcąc absolwentów w obszarze tej nowatorskiej specjalności mamy nadzieję na przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu łącznie kilku różnych form przekazu informacji (np. tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo), zarówno od strony sprzętowej, jak i programowej. Jest to związane z samą techniką multimedialną, lecz także z zakresem wytwarzania, użytkowania i przetwarzania światła, co wynika z szeroko pojmowanej techniki świetlnej.

  • Interdyscyplinarność techniki świetlnej i multimedialnej wymaga umiejętności spojrzenia na rozwiązywane problemy z wielu stron. Kształcimy więc naszych studentów tak, aby w dorosłym życiu potrafili poradzić sobie z każdym zadaniem, nie tylko oświetleniowympowiedział prof. Wojciech Żagan

Perspektywy zatrudnienia po specjalności Technika świetlna i multimedialna

Absolwent specjalności Technika Świetlna i Multimedialna jest gruntownie przygotowany nie tylko do wykonywania zawodu projektanta oświetlenia.

Absolwent specjalności Technika Świetlna i Multimedialna jest gruntownie przygotowany do wykonywania zawodu projektanta oświetlenia (wnętrz, obiektów sportowych, ulic, iluminacji obiektów itp.). Znaczący udział techniki multimedialnej w wykształceniu pozwala również na podejmowanie zatrudnienia w charakterze grafika komputerowego, twórcy animacji, wizualizacji itp. Można również, choć może to dotyczyć niewielkiej liczebnie grupy absolwentów, spodziewać się zatrudniania w charakterze reżyserów światła w instytucjach artystycznych (teatr, telewizja itp.). Najczęściej jednak nasi absolwenci zasilają szeregi pracowników biur projektowych w licznych firmach zajmujących się projektowaniem, sprowadzaniem i dystrybucją sprzętu oświetleniowego. Niektórzy, posiadający umiejętność projektowania opraw oświetleniowych, zasilają wyspecjalizowaną kadrę biur konstrukcyjnych firm produkujących sprzęt oświetleniowy.

Tylko w okolicach Warszawy jest kilkadziesiąt mniejszych lub większych firm zatrudniających projektantów oświetlenia. Przykładami największych firm i instytucji zatrudniających absolwentów specjalności Technika świetlna i multimedialna są:

Signify Poland, OSRAM, Ledvance, Zumtobel, Schreder, Thorn, Siteco, ES System, Candellux, Kanlux, Lena Lighting, Plexiform, Spectra, Eurolight, Krulen, Helios, LUG. Więcej przykładów, nazw i adresów firm z obszaru oświetlenia można znaleźć na portalu internetowym www.lighting.pl.

Tematy prac dyplomowych prowadzonych przez pracowników Zakładu Techniki Świetlnej

Pobierz plik (pdf, 589,03 kB)

Prezentacja o specjalności Technika świetlna i multimedialna (studia inżynierskie stacjonarne)

Pobierz plik (pdf, 1,54 MB)

Prezentacja o specjalności Technika świetlna i multimedialna (magisterskie niestacjonarne)

Pobierz plik (pdf, 2,35 MB)