Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ZAKŁAD TECHNIKI ŚWIETLNEJ

Skip to main content

Prawidłowe definicje podstawowych wielkości fotometrycznych

W internecie dostępnych jest wiele definicji podstawowych jednostek fotometrycznych. Są one często niepoprawne. Postanowiliśmy zatem zaprezentować te poprawne pod względem merytorycznym. 

Strumień świetlny [lm] - jest to wielkość fotometryczna wywiedziona od strumienia energetycznego (mocy promienistej), na podstawie oceny promieniowania za pomocą odbiornika, którego względna czułość widmowa odpowiada czułości widmowej oka ludzkiego przystosowanego do jasności. Jednostką jest lumen. Strumień świetlny żarówki 100 W - ok. 1480 lm, 18 W świetlówki liniowej 1300 lm.

Światłość [cd] - w danym kierunku punktowego źródła światła lub elementu powierzchni niepunktowego źródła światła nazywa się iloraz elementarnego strumienia świetlnego wypromieniowano we wnętrzu nieskończenie małego stożka obejmującego dany kierunek, oraz kąta bryłowego tego stożka. Jednostką światłości jest kandela - podstawowa jednostka układu SI. Przykładowe wartości: żarówka 100 W - 100 cd, reflektor samochodowy światła drogowego 100 000 cd.

Natężenie oświetlenia [lx] - w danym punkcie powierzchni jest to iloraz elementarnego strumienia śwaitlnego padającego na powierzchnię, stanowiącą elementarne otoczenie danego punktu, oraz jej wartości. Przykładowe poziomy średniego natężenia oświetlenia na płaszczyźnie pracy: korytarz - 100 lx, biuro - 500 lx.

Luminancja [cd/m2] - danego punktu powierzchni, w danym kierunku jest to iloraz elementarnej światłości, jaką cechuje się nieskończenie małe otoczenie punktu w tym kierunku, oraz pola pozornej powierzchni tego potoczenia, widzianego z tego kierunku. Przykłady wielkości: dobrze oświetlona jezdnia ok. 2 cd/m2, monitor komputera 200 cd/m2, świetlówka 10 000 cd/m2.

Temperatura barwowa [K] - danego źródła światła jest to temeperatura ciała czarnego, które promieniuje światło o barwie identycznej z barwą tego źródła. Przykłady: Skrętka żarówki 2800 K , światło dzienne przy nieboskłonie zachmurzonym 6500 K.

Prawidłowe definicje podstawowych wielkości fotometrycznych
  • Currently 0 out of 5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in to rate this page.