Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ZAKŁAD TECHNIKI ŚWIETLNEJ

Skip to main content

Publikacje w roku 2019

Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR (część A)

Wojciech Żagan, Krzysztof SkarżyńskiThe “layered method” – A third method of floodlighting, Lighting Research & Technology

Wojciech Żagan, Paweł Kępa, The effects of using passing beams during the day in real traffic conditions, Lighting Research & Technology

Dariusz CzyżewskiResearch on Luminance Distributions of Chip-On-Board Light-Emitting Diodes, Crystals

Sebastian SłomińskiAdvanced modelling and luminance analysis of LED optical systems, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences

Sławomir Zalewski, Piotr PrackiConcept and implementation of adaptive road lighting concurrent with vehicles, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences

Sebastian SłomińskiRafał KrupińskiCorrespondence: Projection – A new method of floodlighting, Lighting Research & Technology

Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Wojciech Żagan, Rafał KrupińskiVisual and photometric consequences of using semi-spherical LEDs in diffuser shades, Przegląd Elektrotechniczny

Justyna Kowalska, Irena Fryc, Colour rendition quality of typical fluorescent lamps determined by CIE Colour Fidelity Index and Colour Rendering Index, Przegląd Elektrotechniczny

Dariusz CzyżewskiComparison of luminance distribution on the lighting surface of power LEDs, Photonics Letters of Poland

Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

Marcin WesołowskiSelected Aspects of Resistance Vacuum Furnacers Modeling, Conference on Progress in Applied Electrical Engineering, Koscielisko, 2019

Justyna KowalskaThe impact of different human eye luminous efficiency functions on color space and lamps color quality parameters, ICA Belgium colour symoposium, Ghent, 2019

Krzysztof SkarżyńskiThe balance between visual effect and engineering correctness in architectural lighting, 29th Quadrennial Session of the CIE, Waszyngton, 2019

Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)

Rafał KrupińskiWizualizacja 2,5D iluminacji obiektów, XXVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna, Warszawa, 2019

Krzysztof SkarżyńskiZwiązek efektu wizualnego, efektywności energetycznej oraz zanieczyszczenia światłem w iluminacji obiektów, XXVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna, Warszawa, 2019

Justyna Kowalska, Irena Fryc, Jakość oddawania barw współczesnych lamp fluorescencyjnych określona zdefiniowanym przez CIE wskaźnikiem wierności barwy oraz wskaźnikiem oddawania barw, XXVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna, Warszawa, 2019

Michał DziedzickiStanowisko do badań wpływu rozkładu luminancji ściany na użytkowników stanowisk pracy z monitorami ekranowymi, XXVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna, Warszawa, 2019

Piotr Grzejszczak, Marek Szymczak, Adam Czaplicki, Roman Barlik, Wpływ obwodów odciążających na łączeniowe straty energii w przekształtnikach wysokiej częstotliwości, XIV Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, Łódź, 2019

Dariusz CzyżewskiPorównanie różnych sposobów pomiarów luminancji jezdni, XIV Konferencja Oświetlenie Dróg i Miejsc Publicznych – Sposoby Zarządzania Systemami Oświetlenia, Wisła, 2019

Dariusz CzyżewskiZanieczyszczenie środowiska naturalnego światłem sztucznym, XIV Konferencja Oświetlenie Dróg i Miejsc Publicznych – Sposoby Zarządzania Systemami Oświetlenia, Wisła, 2019

Wojciech ŻaganPomiary natężenia oświetlania na wirtualnej płaszczyźnie przejścia dla pieszych, X Konferencja Naukowo Techniczna z cyklu "Energooszczędność w oświetleniu" n.t. TECHNIKA ŚWIETLNA 2019, Poznań, 2019

Dariusz CzyżewskiPorównanie metod pomiaru rozkładów luminancji na drogach, X Konferencja Naukowo Techniczna z cyklu "Energooszczędność w oświetleniu" n.t. TECHNIKA ŚWIETLNA 2019, Poznań, 2019

Piotr PrackiAnaliza zastosowanych środków i uzyskanych efektów w oświetleniu hali sportowej, VII Krajowa Konferencja naukowo - techniczna: Energooszczędne oświetlenie w miastach i gminach, Kraków, 2019

Andrzej WiśniewskiPraktyczna ocena systemów sterowania oświetleniem, ICA Belgium colour symoposium, Ghent, 2019

Krzysztof SkarżyńskiNowy algorytm projektowania iluminacji obiektów, ICA Belgium colour symoposium, Ghent, 2019

Piotr PrackiWybrane zagadnienia oświetlenia obiektów sportowych, LUMENexpo 2019, Sosnowiec, 2019

Rafał KrupińskiSymulacyjne wspomaganie projektowania iluminacji obiektów, LUMENexpo 2019, Sosnowiec, 2019

Dariusz CzyżewskiPorównanie różnych sposobów pomiarow luminancji jezdni, LI Międzyuczelniana Konferencja Metrologów, Opole, 2019

Monografia naukowa w języku polskim

Wojciech Żagan, Dariusz Czyżewski, Sławomir ZalewskiPiotr Pracki, Andrzej Wiśniewski, Marcin WesołowskiLED-y w technice świetlnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Rafał KrupińskiSebastian Słomiński, Andrzej Kotarba, Danuta Rosołowska-Huszcz, Renata Wojciechowska, Marcin Zych, Justyna Ryniewicz, Przemysław Tabaka, Irena Fryc, Agata Łopuszynska, Agata Raczak, Małgorzata Zalesińska, Krzysztof Wandachowicz, Magdalena Sielachowska, Maciej Zajkowski, Sylwester Kołomanski, Adam Wiernasz, Krystian Borodacz, Rafał Białek, Przemysław Mikołajczyk, Tomasz Sciezor, Marcin Wesołowski, Piotr Gronkowski, Zanieczyszczenie światłem Źródła, obserwacje, skutki, Centrum Badań Kosmicznych PAN

Justyna Kowalska, Irena Fryc, Pomiary w nauce i technice, rozdział pt. Określanie jakości oddawania barw przez źródła światła, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej

Dariusz Czyżewski, Irena Fryc, Pomiary w nauce i technice, rozdział pt. Porównanie różnych sposobów pomiarów luminancji nawierzchni drogi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej

Patent udzielony

Sebastian SłomińskiSposób pomiaru rozkładu luminancji, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, PAT.231114

Rafał KrupińskiSposób kształtowania rozkładu luminancji i układ do kształtowania rozkładu luminancji, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, PAT.231873

Zgłoszenie wynalazku

Rafał Krupiński, Sebastian SłomińskiUrządzenie do pomiaru luminacji i natężenia oświetlenia oraz sposób pomiaru luminacji i natężenia oświetlenia, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 430385

Rafał KrupińskiFloodLum, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 496833