Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ZAKŁAD TECHNIKI ŚWIETLNEJ

Skip to main content

Publikacje w roku 2023

Pełen wykaz publikacji pracowników i doktorantów Zakładu Techniki Świetlnej dostępny jest w

Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR (część A)

Krzysztof Skarżyński, Anna Rutkowska, The Interplay between Parameters of Light Pollution and Energy Efficiency for Outdoor Amenity Lighting, Energies

Rafał Krupiński, Wolfgang Scherzer, Piotr Pracki, Andrzej Wiśniewski, Krzysztof SkarżyńskiA Smart Floodlighting Design System Based on Raster Images, Energies

Dariusz CzyżewskiThe Photometric Test Distance in Luminance Measurement of Light-Emitting Diodes in Road Lighting, Energies

Dariusz CzyżewskiThe Influence of a Photometric Distance on Luminance Measurements, Energies

Sebastian Słomiński, Magdalena Sobaszek, An autonomous system for identifying and tracking characters using neural networks, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rengin Aslanoglu, Jan Kazak, Sepideh Yekanialibeiglou, Piotr Pracki, Begum Ulusoy, An international survey on residential lighting: Analysis of summer-term results, Building and environment

Wojciech Żagan, Krzysztof Skarżyński, Grzegorz Tryzna, The simplified equipment selection method for the cove lighting, Ain Shams Engineering Journal

Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Andrzej WiśniewskiTuby LED zamienniki świetlówek liniowych, Przegląd Elektrotechniczny

Aleksander Smolarski, Marcin WesołowskiGeneral purpose voltage regulator – validation of construction, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania

Aleksander Smolarski, Marcin WesołowskiGeneral purpose voltage regulator – design and tests, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania

Damian Liszewski, Marcin WesołowskiMobilna platforma pomiarowa dla czujników środowiskowych, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania

Michał Czerwiński, Marcin WesołowskiAutomatyczny dobór parametrów modelu mes z wykorzystaniem regulatora typu P na przykładzie urządzenia do monokrystalizacji metodą VGF, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania

Marcin Wesołowski, Sławomir Bursztein, Aleksander Bursztein, Symulacja i badania nowego grafitowego elementu grzejnego dedykowanego do ogrzewania pomieszczeń, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania

Publikacja w czasopiśmie spoza wykazu MNiSW

Marcin Wesołowski, (R)ewolucja w elektrycznym ogrzewaniu pomieszczeń, Elektroinstalator

Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

Piotr Pracki, Rengin Aslano?lu, Jan Kazak, Sepideh Yekanialibeiglou, Begun Ulusoy, A cross-country and season analysis of residential lighting, Conference at the 30th Session of the CIE

Piotr Pracki, Paulina Komorzycka, Limitations in ceiling and wall illumination for general lighting in interiors, Conference at the 30th Session of the CIE

Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)

Marta Rusnak, Marta Szmigiel, Malwina Geniusz, Wojciech Żagan, Rafał KrupińskiEye-trackingowe badania kontrastu luminancji w iluminacji obiektów, XXXI Krajowa Konferencja Oświetleniowa i 3. Forum Technologii Oświetleniowych, 2023

Krzysztof Skarżyński, Maciej Lach, Uproszczona analiza zmian zanieczyszczenia światłem środowiska na terenie Warszawy, XXXI Krajowa Konferencja Oświetleniowa i 3. Forum Technologii Oświetleniowych, 2023

Rafał Krupiński, Projektowanie iluminacji obiektów architektonicznych, XXXI Krajowa Konferencja Oświetleniowa i 3. Forum Technologii Oświetleniowych, 2023

Dariusz CzyżewskiRozkład luminancji na powierzchni diod elektroluminescencyjnych wykorzystywanych w oświetleniu drogowym, XVI Konferencja Oświetlenie Dróg i Miejsc Publicznych – Sposoby Zarządzania Systemami Oświetlenia, 2023

Dariusz CzyżewskiPrzegląd wymagań normalizacyjnych dla oświetlenia drogowego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, XVI Konferencja Oświetlenie Dróg i Miejsc Publicznych – Sposoby Zarządzania Systemami Oświetlenia, 2023

Rafał KrupińskiFotorealistyczna wizualizacja iluminacji obiektów architektonicznych, Światło w architekturze, 2023

Marta Rusnak, Rafał Krupiński, Wojciech Żagan, Marta Szmigiel, Malwina Geniusz, Zasady iluminacji zabytków okiem nieprofesjonalistów. Badania pilotażowe., ArchReSci  Architecture Research Science, 2023