Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ZAKŁAD TECHNIKI ŚWIETLNEJ

Skip to main content

Oświetlenie ulic - nowa monografia Profesora Żagana

Monografia jest dostępna w księgarniach i w sklepie internetowym Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej.

Streszczenie

Pozycja przedstawia monograficzne i zarazem autorskie spojrzenie na kwestię oświetlenia ulic. Zawarto w niej omówienie wszystkich ważnych zagadnień współczesnego oświetlenia ulic. Dość drobiazgowo autor omówił kwestie teoretyczne związane z teorią oświetlenia ulicznego uzasadniając m.in. występowanie kontrastu negatywowego, jako uznanego sposobu postrzegania na ulicach. Poruszono i przedstawiono dzisiejsze podejście do normalizacji oświetlenia, systemów rozmieszczenia latarń, kwestie pomiarów stanu oświetlenia (luminancji i natężenia oświetlenia). Pokazano w jakim kierunku zmierzają współczesne poszukiwania nowatorskiego oświetlenia ulic. Dużą wartością pracy jest drobiazgowe omówienia zagadnienia oświetlenia przejść dla pieszych, co wydaje się współgrać z obecną popularnością krajową i światową praktyką ich asymetrycznego oświetlania. Ten fragment pracy zawiera pokaźny materiał będący oryginalnym ujęciem autorskim. Pracę zamyka omówienie zagadnienia towarzyszącego oświetleniu reklam świetlnych lokalizowanych w pobliżu dróg. Całość pracy ma duża wartość dydaktyczną, mogą z niej skorzystać studenci studiujący zagadnienia techniki świetlnej, bezpieczeństwa transportu. Należy sądzić, ze również w komórkach zarządów dróg miejskich, gminnych i innych pozycja ta będzie pomocna, gdyż organy te są odpowiedzialne za inwestycje i utrzymania oświetlenia ulic.

Spis treści

WSTĘP

I.             ROZWAŻANIA WSTĘPNE - CELE, ZADANIA I IDEA OŚWIETLANIA ULIC

1.1.        Cel oświetlania ulic.

1.2.        Zadania oświetlenia ulicznego

1.3.        Oświetlenie uliczne a wypadki na drogach

1.4.        Bilans zysków i strat oświetlenia ulicznego

1.5.        Ogólne kryteria jakościowe oświetlenia ulic

1.6.        Kryteria jakościowe oświetlenia ulic o niewielkim natężeniu ruchu i ruchu mieszanym

1.7.        Oświetlenie uliczne a incydenty kryminalne na ulicach i drogach

1.8.        Dlaczego oświetlenie uliczne ma związek z incydentami kryminalnymi na drogach?

 

 II. PODSTAWY TEORETYCZNE OŚWIETLENIA ULICZNEGO

2.1.        Podstawy wizualne oświetlenia ulicznego

2.2.        Dlaczego kontrast negatywowy?

2.3.        Warunki widzenia na drogach- geometria widzenia kierowcy

2.4.        Bryła fotometryczna oprawy oświetlenia ulicznego

2.5.        Olśnienie w oświetleniu ulicznym

2.6.        Nawierzchnie drogowe- właściwości refleksyjne i klasyfikacja

 

III. PRAKTYKA I NORMALIZACJA W OŚWIETLENIU ULICZNYM

3.1.        Systemy rozmieszczania latarń

3.2.        Standaryzacja i normalizacja w oświetleniu ulicznym

3.2.1.     Rozwój podejścia do oświetlania ulicznego

3.2.2.     Charakterystyka współczesnych wymagań normalizacyjnych i uznanych zasad oświetlania ulic

3.2.3.     Algorytm postępowania prowadzący do wyboru wymagań oświetleniowych

3.3.        Oświetlenie ulic- zalecenia dla projektantów i inwestorów

3.3.1.     Zalecenia oświetlenia prostych odcinków ulic

3.3.2.     Zalecenia oświetlenia odcinków ulic przebiegających po łuku

3.3.3.     Zalecenia oświetlenie skrzyżowań i węzłów drogowych

3.3.4.     Oświetlenie tuneli drogowych

3.3.5.     Oświetlenie przejść dla pieszych

3.3.5.1. Geometria widzenia kierowcy podczas jazdy po zapadnięciu zmroku, na oświetlonej latarniami ulicy

3.3.5.2. Różne sposoby wspomagania światłem dostrzegania przejścia i przechodzących pieszych

3.3.5.3. Wytwarzanie kontrastu pozytywowego na oświetlonych przejściach dla pieszych

3.3.5.4. Sprzęt oświetleniowy dedykowany oświetleniu przejść dla pieszych

 

IV. POMIARY OŚWIETLENIA ULICZNEGO

4.1.        Sprzęt pomiarowy stosowany w pomiarach oświetlenia ulicznego

4.2.        Rozmieszczanie punktów pomiarowych w trakcie badania oświetlenia ulicznego

4.2.1.     Rozmieszczanie punktów pomiarowych w trakcie pomiarów natężenia oświetlenia

4.2.2.     Rozmieszczanie punktów pomiarowych w trakcie pomiarów luminancji

4.3.        Organizacja i bezpieczeństwo pomiarów oświetlenia ulicznego

 

V. ZAGADNIENIA POWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM ULICZNYM

5.1.        Estetyka oświetlenia ulicznego

5.2.        Modernizacja oświetlenia ulicznego

5.2.1.     Strategia przeprowadzania modernizacji oświetlenia

5.3.        Kierunki rozwoju oraz nowatorskie rozwiązania oświetlenia ulicznego

5.3.1.     Asymetryczne oświetlenie ulic

5.3.2.     Oświetlenie nadążne (współbieżne)

5.3.3.     Świecąca nawierzchnia

5.3.4.     Przedwieczorne wspomaganie oświetlenia miast przez lustra

5.3.5.     Inne, nowatorskie propozycje oświetlenia ulicznego

5.4.        Obowiązek dbałości o bezpieczeństwo ruchu a obowiązek oświetlenia ulicznego

5.5.        Oświetlenie reklam ulicznych

Oświetlenie ulic - nowa monografia Profesora Żagana
  • Currently 0 out of 5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in to rate this page.