Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ZAKŁAD TECHNIKI ŚWIETLNEJ

Skip to main content

Program FloodLum

FloodLum to stworzona w Zakładzie Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej aplikacja do projektowania iluminacji obiektów w formie fotorealistycznych wizualizacji komputerowych.

Umożliwia również multimedialną projekcję dynamicznie zmiennego rozkładu luminancji na rzeczywistym obiekcie, pozwalając wykonać próby terenowe iluminacji bez użycia rzeczywistego sprzętu oświetleniowego.

FloodLum dokonuje pełnej analizy oświetleniowej projektów iluminacji tworząc dokumentację techniczną w postaci:

 • rozkładów luminancji,
 • rozkładów natężenia oświetlenia,
 • planu rozmieszczenia i wycelowania sprzętu oświetleniowego,
 • zestawienia ilości zastosowanych w projekcie opraw oświetleniowych oraz zainstalowanej mocy elektrycznej.

Aplikacja umożliwia edycję, modyfikację oraz zapis plików fotometrycznych celem znalezienia najlepszego rozwiązania iluminacyjnego.

Zalety programu FloodLum:

 • wielokrotne skrócenie czasu potrzebnego do stworzenia projektu iluminacji,
 • opracowanie wielowariantowych koncepcji projektu iluminacji bez konieczności budowy modelu 3D obiektu,
 • opracowanie projektów iluminacji w formie fotorealistycznych symulacji komputerowych przy pomocy jednego narzędzia,
 • próby terenowe iluminacji bez konieczności użycia sprzętu oświetleniowego,
 • pomiar luminancji oraz natężenia oświetlenia w dowolnym punkcie lub obszarze,
 • możliwość tworzenia i modyfikacji plików fotometrycznych realizujących zamierzone efekty oświetleniowe,
 • symulacja efektów iluminacyjnych pochodzących od planowanych lub będących w fazie produkcji opraw oświetleniowych,
 • analiza zapotrzebowania na nowy sprzęt oświetleniowy.

Więcej informacji: dr hab. inż. Rafał Krupiński, prof. PW

e-mail: rafal.krupinski@pw.edu.pl

Krótki materiał reklamujący program FloodLum

Krótka prezentacja działania programu FloodLum