Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ZAKŁAD TECHNIKI ŚWIETLNEJ

Skip to main content

Obrony

To co warto, a nawet trzeba wiedzieć na temat pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.

Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń przewidzianych programem studiów, każdy student staje przed ostatnim ważnym elementem studiów – napisaniem pracy dyplomowej i jej obroną oraz egzaminem dyplomowym. Biorąc pod uwagę naturalne zmęczenie studenta kilkuletnim studiowaniem, a zarazem nieuchronnie zbliżające się terminy, ten ostatni etap studiowania wymaga dobrej organizacji i wytrwałej pracy.

Wszelkie regulaminy i dokumenty związane z procesem dyplomowania dostępne są na Portalu Dydaktycznym Wydziału.

Poniżej zawarte są również podstawowe pytania, na które odpowiedzi obowiązkowo powinien znać każdy absolwent Techniki Świetlnej.

Podstawowe pytania na egzamin dyplomowy

Lista pytań na egzamin dyplomowy

Pobierz plik (pdf, 162,27 kB)