Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ZAKŁAD TECHNIKI ŚWIETLNEJ

Skip to main content

Publikacje w roku 2020

Pełen wykaz publikacji pracowników i doktorantów Zakładu Techniki Świetlnej dostępny jest w

Bazie Osiągnięć Naukowych Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej

Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR (część A)

Piotr Pracki, Krzysztof SkarżyńskiA Multi-Criteria Assessment Procedure for Outdoor Lighting at the Design Stage, Sustainability

Kamil Kubiak, Designing the optical system with a real time lighting effect control, Opto-electronics review

Wojciech Żagan, Krzysztof Skarżyński, The “layered method” – a third method of floodlighting, Lighting Research & Technology

Sebastian Słomiński, Magdalena Sobaszek, Intelligent Object Shape and Position Identification for Needs of Dynamic Luminance Shaping in Object Floodlighting and Projection Mapping, Energies

Dariusz Czyżewski, Irena Fryc, The Influence of Luminaire Photometric Intensity Curve Measurements Quality on Road Lighting Design Parameters, Energies

Piotr Pracki, Michał Dziedzicki, Paulina Komorzycka, Ceiling and Wall Illumination, Utilance, and Power in Interior Lighting, Energies

Rafał Krupiński, Virtual Reality System and Scientific Visualisation for Smart Designing and Evaluating of Lighting, Energies

Piotr Pracki, Andrzej Wiśniewski, Dariusz Czyżewski, Rafał Krupiński, Krzysztof Skarżyński, Marcin Wesołowski, Adam Czaplicki, Strategies influencing energy efficiency of lighting solutions, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Andrzej Wiśniewski, Calculations of energy savings using lighting control systems, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Kamil Kubiak, Wojciech Żagan, Sławomir Zalewski, Sebastian Słomiński, Methods for designing and simulating optical systems for luminaires, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Piotr Pracki, The impact of room and luminaire characteristics on general lighting in interiors, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rafał Krupiński, Luminance distribution projection method in dynamic floodlight design for architectural features, Automation in construction

Marcin Wesołowski, Sylwester Tabor, Paweł Kiełbasa, Sławomir Kurpaska, Electromagnetic and Thermal Phenomena Modeling of Electrical Discharges in Liquids, Applied Sciences

Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Stepan Kovalyshyn, Viktor Dadak, Vadym Pashnyk, Oleksiy Shvets, Deta Łuczycka, Tomasz Dróżdż, Paweł Kiełbasa, Marcin Wesołowski, The Study of Electrical Properties of Components of a Winter Rape Seed Mixture, Przegląd Elektrotechniczny

Piotr Grzejszczak, Adam Czaplicki, Marek Szymczak, Roman Barlik, Wpływ obwodów odciążających na łączeniowe straty energii w przekształtnikach wysokiej częstotliwości, Przegląd Elektrotechniczny

Adam Czaplicki, Marcin Wesołowski, Stabilizacja temperaturowa zestawu akumulatorów Li-Ion. Symulacja i badania eksperymentalne, Przegląd Elektrotechniczny

Kacper Płacheta, Marcin WesołowskiKonstrukcja miniaturowej kamery termowizyjnej wykorzystującej matrycowy czujnik AMG8833, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania

Andrzej Wiśniewski, Oprawy oświetleniowe LED przeznaczone do oświetlania dużych powierzchni wewnętrznych, Przegląd Elektrotechniczny

Krzysztof Skarżyński, Anna RutkowskaA comparison of the calculations and measurements for a lighting design of the same room, Przegląd Elektrotechniczny

Dariusz CzyżewskiThe LEDs luminance distribution measurement quality dependency on image focusing, Photonics Letters of Poland

Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (Część A,B,C)

Krzysztof Skarżyński, Wojciech ŻaganOpinion: Floodlighting guidelines to be updated, Lighting Research & Technology

Publikacja w innym czasopiśmie

Ewa Żerańska, Piotr PrackiOcena możliwości zastosowania organicznych diod świecących do oświetlenia wnętrz, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania

Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

-

Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)

-

Monografia naukowa w języku polskim

Sylwester Robak, Anatolii Nikitenko, Łukasz Nogal, Karol Pawlak, Desire Rasolomampionona, Józef Paska, Paweł Piotrowski, Piotr Pracki, Mirosław Lewandowski, Paweł TerlikowskiRaport Roczny 2019, Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Warszawska

Sylwester Robak, Łukasz Kolimas, Mirosław Lewandowski, Jan Machowski, Jerzy Marzecki, Mirosław Parol, Józef Paska, Andrzej Pawlęga, Paweł Piotrowski, Piotr Pracki, Adam Szeląg, Marcin Wesołowski50 lat Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej, Instytut Elektroenergetyki , Politechnika Warszawska

Patent udzielony

-

Zgłoszenie wynalazku

Wojciech Żagan, Dariusz CzyżewskiUrządzenie do pomiaru natężenia oświetlenia na wirtualnej płaszczyźnie, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, P. 434833

Rafał Krupiński, Sebastian SłomińskiSposób wyznaczania widmowych właściwości refleksyjnych materiałów i urządzenie do wyznaczania widmowych właściwości refleksyjnych materiałów, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, P.434959