Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ZAKŁAD TECHNIKI ŚWIETLNEJ

Skip to main content

Publikacje w roku 2018

Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR (część A)

Krzysztof SkarżyńskiMethods of calculation of floodlighting utilisation factor at the design stage, Light & Engineering

Sebastian Słomiński, Rafał KrupińskiLuminance distribution projection method for reducing glare and solving object-floodlighting certification problems, Building and Environment

Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Justyna Kowalska, Robert Supronowicz, Przemysław Tabaka, Cheng Qian, Jiajie FAN, Irena Fryc, Metody prognozowania zmiany położenia punktu chromatyczności światła emitowanego przez źródła led w trakcie ich eksploatacji, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Justyna Kowalska, Irena Fryc, Wskaźnik oddawania barw ra a wskaźnik wierności barwy rf–analiza jakości światła iluminatów cie f ocenianych według metody ies tm-30-15 oraz cie 13.3 i cie 224, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Dariusz CzyżewskiWpływ zabrudzenia opraw oświetleniowych na warunki oświetleniowe na drodze - studium przypadku, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Dariusz CzyżewskiOpis skutków braku konserwacji oświetlenia drogowego, Wiadomości Elektrotechniczne

Ryszard Niedbała, Marcin WesołowskiDevelopment of glow discharge devices for steel and cast iron nitrification, Przegląd Elektrotechniczny

Andrzej WiśniewskiOprawy oświetleniowe LED z możliwością regulacji mocy, Przegląd Elektrotechniczny

Kamil KubiakKształtowanie odbłyśnika na potrzeby asymetrycznego, LED-owego naświetlacza iluminacyjnego, Przegląd Elektrotechniczny

Marcin Wesołowski, Krzysztof Nęcka, Tomasz Dróżdż, Paweł Kiełbasa, Koncepcja modelowania wyładowania pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) w produktach przemysłu rolno - spożywczego, Przegląd Elektrotechniczny

Marcin Wesołowski, Abdulqader Al-Hadeethi, Muna Fayyadh, Minimization of energy loss based on VAR control in 400 kV super grid usin MATLAB, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania

Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)

Krzysztof Skarżyński, Wojciech ŻaganFactors having a crutial impact on energy efficiency of floodlighting, VII Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4

Piotr Jakubowski, Justyna Kowalska, Robert Supronowicz, Irena Fryc, The Influence of Spectral Measurements Uncertainty of Fluorescent Lamps on Calculated Value of their Relative Melanopic Weighted Irradiance and Colour Quality Parameters, VII Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4

Piotr PrackiImpact of Direct Lighting Luminaires' Luminous Intensity Distribution on Lighting Quality in Interiors, VII Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4

Sebastian SłomińskiAdvanced Luminance Modeling of Light Sources for Simulation and Computational Purposes of Lighting Parameters, VII Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4

Sebastian SłomińskiTypical Causes of Errors During Measuring Luminance Distributions in Relation to Glare Calculations, VII Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4

Andrzej WiśniewskiThe Calculation of Energy Saving in Use Light, VII Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4

Rafał KrupińskiEvaluation of Lighting Design Based on Computer Simulation, VII Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4

Rafał KrupińskiThe Floodlighting Design System Based on the Object's Daytime Photography, VII Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4

Dariusz CzyżewskiThe Influence of Luminaire Photometric Data Accuracy on Road Lighting Calculations Quality, VII Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4

Marcin Wesołowski, Adam CzaplickiModeling of Flat Inductor - Workpiece Heating Systems for Design of Induction Heaters, Postępy w Elektrotechnice Stosowanej, PES – 13

Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)

Dariusz CzyżewskiWpływ zabrudzenia opraw oświetleniowych na warunki oświetleniowe na drodze – studium przypadku, XIII konferencja oświetlenie dróg i miejsc publicznych sposoby zarządzania systemami oświetlenia, Wisła 2018

Dariusz CzyżewskiDokładność fotometrowania oprawy oświetleniowej – jak wpływa na oświetlenie drogi, XIII konferencja oświetlenie dróg i miejsc publicznych sposoby zarządzania systemami oświetlenia, Wisła 2018

Dariusz CzyżewskiWpływ zabrudzenia opraw na warunki oświetleniowe na drodze - studium przypadku, IX Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Bezpieczeństwo i energooszczędność w oświetleniu” n.t. Technika Świetlna 2018, Poznań 2018

Michał DziedzickiWymagania i przykłady oświetlenia pomieszczeń z ekranami komputerowymi, IX Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Bezpieczeństwo i energooszczędność w oświetleniu” n.t. Technika Świetlna 2018, Poznań 2018

Wojciech ŻaganOświetlenie warstwowe- trzecia metoda iluminacji, IX Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Bezpieczeństwo i energooszczędność w oświetleniu” n.t. Technika Świetlna 2018, Poznań 2018

Monografia naukowa w języku polskim

Wojciech ŻaganObliczenia oświetlenia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Marcin WesołowskiMetody analizy nowych systemów nagrzewania indukcyjnego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Patent udzielony przez Urząd Patentowy RP lub udzielony za granicą na rzecz WE PW

Rafał KrupińskiSposób kształtowania rozkładu luminancji i układ do stosowania tego sposobu

Patent udzielony przez Urząd Patentowy RP lub udzielony za granicą na rzecz innego podmiotu

Michał Czerwiński, Marcin WesołowskiUkład kontroli oraz regulacji temperatury w urządzeniu do oznaczania ciśnienia rozprężania węgli koksujących