Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ZAKŁAD TECHNIKI ŚWIETLNEJ

Skip to main content

Aktualności

Harmonogram seminariów

Szanowni Państwo!

Został już ustalony harmonogram seminariów naukowych w Zakładzie Techniki Świetlnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Dostępny jest w zakładce Nauka - Seminaria naukowe

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w naszych seminariach!

Dostępny jest już plan zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym

Dostępny jest już plan zajęć dydaktycznych w Zakładzie Techniki Świetlnej w semestrze zimowym 2020/2021 obejmujący studia stacjonarne oraz niestacjonarne

Witamy nową doktorantkę w Zakładzie – mgr inż. Paulina Komorzycka

Pani mgr inż. Paulina Komorzycka, z początkiem roku akademickiego 2020/2021, rozpoczęła studia w Szkole Doktorskiej nr 3 Politechniki Warszawskiej, w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika.

W naszym Zakładzie będzie wykonywała pracę doktorską z zakresu Techniki Świetlnej, pod kierunkiem dr. hab. inż. Piotra Prackiego.

Egzaminy dyplomowe w semestrze zimowym

Szanowni Państwo!

W semestrze zimowym egzaminy dyplomowe odbędą się w dwóch terminach:

- 31 stycznia (piątek) o godzinie 9:00

- 6 luty (czwartek) o godzinie 9:00

Wigilia Zakładowa - 16 grudnia godzina 14:30

Szanowni Państwo!

W imieniu kierownika Zakładu dra hab. Piotra Prackiego zapraszam wszystkich pracowników, doktorantów oraz studentów na nasze coroczne, tradycyjne Spotkanie Wigilijne. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 16 grudnia od godziny 14:30 w sali 517.

Harmonogram seminariów

Szanowni Państwo!

Został już ustalony harmonogram seminariów naukowych w Zakładzie Techniki Świetlnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020. Dostępny jest w zakładce Nauka - Seminaria naukowe

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w naszych seminariach!

Od 18 września mamy kolejnego dr. inż. i dr. hab. w naszym Zakładzie

Dnia 18 września 2019 r. przed Radą Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej zakończyło się pomyślnie postępowanie o nadanie:

- stopnia naukowego doktora inżyniera mgr. inż. Krzysztofowi Skarżyńskiemu

- stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. inż. Marcinowi Wesołowskiemu.

Kolejny doktor wypromowany w naszym Zakładzie

W dniu 3 lipca 2019 roku o godzinie 12:00 w gmachu „Starej Kotłowni” Politechniki Warszawskiej, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Krzysztofa Skarżyńskiego - asystenta zatrudnionego w naszym Zakładzie.

Tematem rozprawy był System oceny zanieczyszczenia światłem i efektywności energetycznej w iluminacji obiektów.

Praca została pozytywnie zrecenzowana, a Komisja Doktorska sporządziła wniosek do Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika mgr. inż. Krzysztofowi Skarżyńskiemu.

Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan, promotorem pomocniczym dr inż. Sebastian Słomiński.

Recenzentami pracy byli dr hab. inż. Irena Fryc (Politechnika Białostocka) i dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz (Politechnika Poznańska)

Wycieczka po warszawskich iluminacjach

Studenci specjalności Technika Świetlna i Multimedialna odbyli wieczorną wycieczkę z profesorem Wojciechem Żaganem po Warszawie w celu zapoznania się z warszawskimi iluminacjami.

Egzaminy dyplomowe w semestrze letnim

Szanowni Państwo!

Planujemy przeprowadzenie w semestrze letnim egzaminów dyplomowych w dwóch terminach:

- 31 maja (piątek) o godzinie 12:00

- 28 czerwca (piątek) o godzinie 10:00

Program FloodLum

FloodLum to stworzona w Zakładzie Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej aplikacja do projektowania iluminacji obiektów w formie fotorealistycznych wizualizacji komputerowych.

Umożliwia również multimedialną projekcję dynamicznie zmiennego rozkładu luminancji na rzeczywistym obiekcie, pozwalając wykonać próby terenowe iluminacji bez użycia rzeczywistego sprzętu oświetleniowego.

Więcej informacji o FloodLum

Od 18 lutego mamy nową doktorantkę w Zakładzie – mgr inż. Magdalena Sobaszek

Pani mgr inż. Magdalena Sobaszek, z początkiem semestru letniego 2018/2019, rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.

W naszym Zakładzie będzie wykonywała pracę doktorską na kierunku Elektrotechnika, z zakresu Techniki Multimedialnej.

Dostępny jest już plan zajęć dydaktycznych w semestrze letnim

Dostępny jest już plan zajęć dydaktycznych w Zakładzie Techniki Świetlnej w semestrze letnim 2018/2019 obejmujący studia stacjonarne oraz niestacjonarne

Odwołane seminaria naukowe w dniach 18 i 25 stycznia

Szanowni Państwo!

Planowane seminaria naukowe:

- mgra inż. Adama Czaplickiego zatytułowane Regulacja mocy w nagrzewnicach indukcyjnych w układzie płaskim mające odbyć się w dniu 18 stycznia 2019 roku,

oraz

- dra inż. Rafała Krupińskiego zatytułowane Dynamiczne kształtowanie rozkładu luminancji na obiekcie mające odbyć się w dniu 25 stycznia 2019 roku,

zostały odwołane.

Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Michała Dziedzickiego

Dnia 19 grudnia 2018 r. Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej podjęła decyzję o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. inż. Michała Dziedzickiego, w dyscyplinie naukowej Elektrotechnika. Proponowany temat rozprawy doktorskiej: „Badanie oświetlenia elektrycznego wnętrz ze stanowiskami pracy wyposażonymi w monitory ekranowe”.   

Od 3 grudnia mamy nowego pracownika w Zakładzie - asystent Adam Czaplicki

Od 3 grudnia 2018 roku w naszym Zakładzie został zatrudniony nowy asystent naukowo-dydaktyczny - mgr inż. Adam Czaplicki.

Zmiana w harmonogramie seminariów naukowych w dniach 23 i 30 listopada br.

Najbliższe seminaria naukowe w Zakładzie:

W dniu 23 listopada 2018 o godzinie 10:00, w sali 517 GE, odbędzie się seminarium naukowe Zakładu, na którym Pan mgr inż. Michał Dziedzicki zaprezentuje temat: Analiza warunków oświetleniowych na stanowisku pracy do badań eksperymentalnych.Seminarium poprzedza zamiar otwarcia przewodu doktorskiego przez Pana mgr. Dziedzickiego.

W związku z tym seminarium, planowane na dzień 23 listopada 2018 roku wystąpienie dr hab. inż. Piotra Prackiego, n.t. Badanie kreowania i oddziaływania otoczenia świetlnego wnętrza, odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 o godzinie 10:00 (sala 517 GE).

Harmonogram seminariów

Szanowni Państwo!

Został już ustalony harmonogram seminariów naukowych w Zakładzie Techniki Świetlnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019. Dostępny jest w zakładce Nauka - Seminaria naukowe

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w naszych seminariach!

Egzaminy dyplomowe na jesieni

Szanowni Państwo!

Planujemy przeprowadzenie na jesieni egzaminów dyplomowych w dwóch terminach:

- 28 września (piątek) o godzinie 10:00

- 12 października (piątek) o godzinie 10:00

Odwołane seminarium w dniu 13 czerwca

Szanowni Państwo!

Planowane seminarium mgra inż. Adama Czaplickiego zatytułowane Regulacja mocy w nagrzewnicach indukcyjnych w układzie płaskim mające odbyć się w dniu 13 czerwca 2018 roku zostało odwołane.