Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ZAKŁAD TECHNIKI ŚWIETLNEJ

Skip to main content

Zmarł Prof. dr hab. inż. Jerzy Bąk

Prof. dr hab. inż. Jerzy Brunon Bąk, emerytowany profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, zmarł w sobotę 3 lipca 2021 r.

Pogrzeb odbędzie się w piątek 9 lipca 2021 r. o godz. 11:00 w Rembertowie w kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Grzybowej 1.

Pracę w charakterze asystenta podjął 1 września 1952 r. (jeszcze przed dyplomem inżynierskim z 1953 r.) w tworzonej Katedrze Techniki Świetlnej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. W późniejszym okresie (1970 r.) Katedrę przekształcono w Zakład Techniki Świetlnej w Instytucie Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym. Tak utworzony Zakład działa do dziś.

Po studiach magisterskich (1955 r.) doktoryzował się (1964 r.). Habilitację i stanowisko docenta uzyskał w 1969 r. Tytuł profesora – 1981 r. Stanowisko profesora zwyczajnego Politechniki Warszawskiej – 1995 r. W latach 1978–1997 – kierownik Zakładu Techniki Świetlnej. Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Odejście z Uczelni – marzec 2006 r. W sumie 53 lata pracy dydaktycznej i naukowej w Politechnice Warszawskiej.

Cała Jego działalność była i jest związana z dziedziną Techniki Świetlnej. Pod kierunkiem prof. Tadeusza Oleszyńskiego brał znaczący udział w tworzeniu i rozwoju Katedry. W późniejszym okresie rozbudował i unowocześnił Zakład Techniki Świetlnej.

Stworzył szkołę wielokryteryjnego projektowania oświetlenia. Ma duży dorobek publikacyjny. Jest autorem (częściowo współautorem) licznych monografii, rozpraw, książek, poradników, skryptów oraz wielu artykułów i referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz publikacji i opracowań naukowo technicznych, także opracowań badawczych. M.in. napisał książkę „Technika oświetlania – wybrane zagadnienia oświetlania wnętrz” dla wszystkich praktyków i specjalistów zajmujących się projektowaniem oświetlenia, z pozycji świadomych projektantów.

Wypromował 10 doktorów. Prowadził również badania (lata 60.) w ośrodkach zagranicznych. Był nominowanym członkiem kilku Komitetów Technicznych CIE. Jest członkiem Polskiego Komitetu Oświetleniowego. W ubiegłych latach i obecnie (w kadencji 2014–2018) uczestniczył w Centralnym Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP.

Zmarł Prof. dr hab. inż. Jerzy Bąk
  • Currently 0 out of 5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in to rate this page.