Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ZAKŁAD TECHNIKI ŚWIETLNEJ

Skip to main content

Od 21 grudnia mamy kolejnego dr hab. w naszym Zakładzie

Dnia 21 grudnia 2016 r. przed Radą Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej zakończyło się pomyślnie postępowanie o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego Sławomirowi Zalewskiemu.

Komisja habilitacyjna powołana przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów zgodnie z pismem nr BCK-VI-L-6276/16 z dnia 08.04.2016 r. po zapoznaniu się z recenzjami i z autoreferatem stwierdza, że aktywność naukowa oraz osiągnięcia naukowe doktora inż. Sławomira Zalewskiego zatytułowane "Projektowanie układów optycznych do elektroluminescencyjnych źródeł światła z wykorzystaniem metody graficznej" stanowią znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej elektrotechnika i wyraża pozytywną opinię w sprawie nadania doktorowi inż. Sławomirowi Zalewskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej elektrotechnika.

Uzasadnienie:

 1. Opinie o dorobku naukowym i aktywności naukowej doktora inż. Sławomira Zalewskiego, sporządzone przez trzech Recenzentów mają jednoznacznie pozytywne konkluzje.
 2. Osiągnięcie naukowe zatytułowane "Projektowanie układów optycznych do elektroluminescencyjnych źródeł światła z wykorzystaniem metody graficznej" oraz pozostałe elementy dorobku naukowego, a w szczególności
 • opublikowanie 6 artykułów w czasopismach z listy JCR (Applied Optics, Lighting Research & Technology, Przegląd Elektrotechniczny),
 • autorstwo lub współautorstwo 13 referatów opublikowanych w materiałach konferencji krajowych i zagranicznych,
 • autorstwo lub współautorstwo 2 patentów,
 • autorstwo lub współautorstwo 13 rozwiązań projektowych,
 • wskaźniki bibliometryczne według Web of Science (sumaryczny impact factor IF=3,673 indeks Hirscha=2; liczba cytowań 24),

wnoszą znaczny wkład Habilitanta w rozwój dyscypliny elektrotechnika.

     3. Dorobek w zakresie działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej oraz współpracy międzynarodowej, obejmujący m.in. takie lementy jak:

 • udział w 9 konferencjach,
 • otrzymane nagrody i wyróżnienia 1,
 • członkowstwo w krajowych i międzynarodowych towarzystwach naukowych (m.in. w Polski Komitet Oświetleniowy, Stowarzyszenie Elektryków Polskich)
 • prowadzenie autorskich wykładów i inne osiągnięcia dydaktyczne, w tym kierowanie 29 pracami dyplomowymi,
 • działalność w zakresie popularyzacji nauki, wyrażająca się współpracą z kołami naukowymi (Studenckiego Koła Naukowego "Błysk"),

w sposób jednoznaczny świadczy o aktywności zawodowej Habilitanta.

Od 21 grudnia mamy kolejnego dr hab. w naszym Zakładzie
 • Currently 0 out of 5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in to rate this page.